KATALÓG


ISBN_ 978-84-697-8799-1

[Español] [English][Français][中文][Italiano][Slovinčina]

  1. transportArte. Otázka | Odpoveď_ Sylvia Molina
  2. DVE STOPY. Stopa pobytu a stopy cesty_Javier Osona
  3. TRAJEKTÓRIA túžby. TRAJEKTÓRIA múzea_ Lola Serna
  4. Krabica (a ako nezomrieť pri jej zabaľovaní)_Guillermo Navarro
  5. CESTOVNÝ ZÁPISNÍK_ Fátima Zohra
  6. MÚZEUM, KTORÉ CESTUJE. OD WEBU K SIETI_ Daniel del Saz
  7. ROBOTICKÉ TELO_ Joaquín Díaz
  8. ArteSonía Corporal: Panspermia Electroakustická Propiocepcia. Panspermický koncert_ Julio Sanz Vázquez

 

transportArte. Otázka | Odpoveď_ Sylvia Molina

Otvorím dokument, musím to urobiť. Nápady neexistujú, pokiaľ sa nenapíšu. Tak poďme na to.

Musí to byť niečo dynamické, otvorené, živé. Musí to cestovať. Ako flanêur. Skrz čas a priestor. Lenže fyzicky. Áno. Správne. Kľúčová je cesta. To ďalšie – umenie.

—Aký by to malo mať názov?–spýtam sa samej seba.

—¡transportArte! –odpoviem.

Slovná hračka. Má mnoho konceptov v jeho sémantike. Idem na web. Hľadám obrázok škatule a typografiu v štýle ‚stencil‘. Je to tam.

Spôsob vytvorenia mena, navrhnutie loga a taktiež podklad pre objasnenie konceptu prichádzajú prirodzene, bez rozmýšľania, bez vysvetlenia čo by to malo byť. Nápad sa derie na povrch. Praje si existovať. Čakajúc na moment, okamih, na výzvu.

– Teraz to môžem odoslať. Je to hotové. Teraz sa pozrime, čo na to povedia ostatní, porozumejú  návrhu? Dovolia si vyrobiť predložený model? Hľadieť na otázky ako na konštruktérov odpovedí?

Maturana povedal, že v jadre otázky je i jadro odpovede. Nachádzame sa s nezodpovedanými otázkami rok čo rok. Možno je to tak, pretože sme si poriadne nevyjasnili zmysel otázky. Možno bola otázka nesprávne položená. Tento rok otázka, s odozvou, je ‘transportArte’.

Pracovné skupiny sú vytvorené. Nápady sú prediskutované. Samo si vytvára projekt, ktorého obsah a rozmery sú elastické a dynamické. Múzeum je v škatuli, schopné sa adaptovať, otvorené, ktoré sa vyvíja v genetike vlastnej žiadosti. Malé zložky vykresľujú ideu, stavajú projekt.

Múzeum nadobúda tvar, veľkosť a adresáta. Tímy začínajú pracovať paralelne. Web, siete, dizajn, balenie… sú zlúčené nápadmi, obsahmi, návrhmi… ‘transportArte’ je vykresľované v priestore a stanovuje dátum odchodu. Časová os už viac nie je elastická. Škatula už viac nemá náhodné dimenzie. Katalóg je ako pohľadnica. Texty skoro ako tweety

Projekt sa stupňuje, vykresľuje, tvaruje sa. Odpoveď na otázku bola vskutku v jej podstate.

Komplexný systém, vybudovaný v debate, v Učení s veľkým ‚U‘, v ekonomickej ‚ničote‘ s pomocou ktorej otvárame dvere. Všetko rastie rizomaticky. Uvedomujem si, že mi to prípomína kysnuté cesto, ktoré expanduje všetkými smermi. ‘TransportArte’ kráča a postupuje. Už nie je cesty späť.

 

Koncert-performance udáva dátum odoslania. Dielňa Panspermia (*) čelí novému zmyslu. Propiocepcia. Bolo by lepšie ísť podľa vlastného gusta a nekomplikovať sa. Ale takto my fungujeme. Idey dosiahnu viac než istoty. Túžba je silnejšia než zavalenie prácou skrz učebňu a harmonogram.

 

transportArte sa stane našou súčasťou a my budeme kde bude aj keď ho nemôžeme vidieť.

 

(*) http://fuzzygab.uclm.es

^index

 

DVE STOPY. Stopa pobytu a stopy cesty. Javier Osona

Keď hovoríme o stopách, väčšinu času redukujeme ich význam len na stopu chodidla či ruky, no v momente, v ktorom sa táto stopa vytvára, sa nám obuv opotrebuje, modifikuje a vezme na seba trochu prachu, rovnako ako naše ruky nosia na sebe trošku mazu, a zabúdame na druhú stranu stopy ako znak alebo stopu, ktorá v nás zanecháva nejakú vec alebo zážitok. Niečo po sebe zanechávame, no zároveň si niečo berieme so sebou.

Cesta a jej trasa, čo je zanechané a čo sa deje v onen moment, miesto stretnutia medzi pútnikom a chodeným priestorom. Sú dva typy stôp, jedna zanechávaná okoloidúcim na ceste počas pohybu ale taktiež stopa zanechaná miestom, priestor ktorý okupuje, v cestovateľovi. Pozitívne a negatívne v zhode, bez schopnosti zistiť kto je kto.

Dve veľmi odlišné stopy. Stopa, ktorá zaznamenáva pobyt tela v priestore počas pohybu, stopa, pozostatok, spomienka na cestu. A stopa ako premenná stavu cestujúceho a toho, čo sa stane v moment intervencie medzi miestom a subjektom. Vzájomne sa kŕmia, jedno nie je možné bez druhého a koexistujú vo svojej prítomnosti.

Odtiaľto sa narodilo ‘transportArte’, s dvoma trasami, jedna je fyzická cesta, jej brázda a jej sledovatelnosť, a druhá je vnútro krabicového múzea, ktoré je modifikované tým, že zanecháva svoj dojem v tých, ktorý sa účastnia jeho otvorenia a exhibície a v vzájomnej interakcii ho premieňajú a posielajú na iné “miesto”.

Modernizácia modelu cestovateľa 21. storočia na model spred dvesto rokov, pre ktorého dôležitou vecou nebol cieľ, príchod viac-menej načas, ale cesta samotná bez času, jeho zážitky, zanechané stopy počas tranzitu a trasa po ktorej sa vydal na cestu.

V jeho fázach, ‘transportArte’ získavá nové trate a iné zanecháva, je uzavreté a vypustené s veselicou, je vítané, je otvárané … stáva sa recipientom nových stôp, obnovuje svoj interný tranzit a uzatvára sa… a začína novú cestu okolo sveta.

A vo svojom novom pobyte, na svojom novom mieste určenia nielenže zmení svoju polohu, ale bude tiež schopný upraviť to, čo, ako, prečo … a dokonca aj to kto, a mení sa stopami ostatných okoloidúcich vo svojom konkrétnom mieste určenia v “transportArte”.

Všetko tu je odtlačok, stopy pobytu a stopy po cestách.

 

^index

 

TRAJEKTÓRIA túžby. TRAJEKTÓRIA múzea_ Lola Serna

Púpavy (Taraxacum Officinale) zbierané s potrebou iluzívneho, čo sa môže alebo nemusí stať. Malé gestá ochrany pred rozmarným vetrom im dáva zotrvať trochu dlhšie, než čas, ktorý im stanovila príroda.

Roztrúsené na pomedzí nečinnej trávnatej masy, im prepáčim ich fragmentáciu a rozpad. Vráť sa späť do detstva a niečo si praj, predstav si, že sa to splní.

A čím iným je túžba, než intenzívnym pohybom vôle smerom k nadobudnutiu čohokoľvek. Diorama, ktorá ma konfrontuje s množstvom odrazov na nej.

Koľko typov prianí existuje? Sú tekuté, hmlisté, zabudnuté, frustrované, splnené: intímne alebo kolektívne túžby ktoré nás vedú na neznámu cestu, na križovatku línií a neviditeľných priestorov kde je všetko možné. Sme túžiace bytosti, je tam niečo atavistického, čo vytvára tú potrebu zmeny, pretože rovnakom akte túžby, akt zmeny je implicitný. A v ich krehkosti a smrteľnosti alebo neistote sa niekedy my spoznáme alebo pohŕdame mnohými inými.

Z tejto imaginárnej a emotívnej cesty sa objavuje nová túžba, projekt, ktorý musí cestovať, vytvárať a nadovšetko vzrušovať, ako malá púpava.

Je to kolektívne vytvorenie a produkcia Pojazdného Múzea, priestorovo otvoreného, živého a aktívneho, kde diela vystavené ako malé kamienky mozaiky sa stanú príbehmi.

Tranzit rôznymi cestami, hranice neviditeľné a imaginárne, kde sa môžu voľne pohybovať, alebo viac pozemské a ťažkoich prejsť; neplodné alebo úrodné priestory, kde sa môže stať čokoľvek.

Rozmer a obsah sa hrajú s prítomnosťou, ale viac s budúcnosťou, s náhodnou budúcnosťou, s jedinečnými stretnutiami, ktoré označia jej cestu. Bláznivá prechádzka medzi pokynmi, ktoré vás pozývajú, aby ste sa spriaznili s týmto malým prenosným múzeom, ktoré sa odlišuje od tradičného múzea, kde sa riadi, závislosť, dodržiavanie a implicitná sila v malom drevenom boxe, kde sloboda a stvorenie prinesú nepredvídateľný výsledok.

Čo sa stane po čase v tomto imaginárnom a tvárnom priestore, je ťažké predvídať. Musím len vyfúknuť túto malú púpavu-prenosné múzeum a nechať to letieť, presvedčená, že táto túžba bude splnená.

 

^index

 

Krabica (a ako nezomrieť pri jej zabaľovaní)_Guillermo Navarro

Zúčastnil som sa transportArte so zámerom spolupracovať na tom, aby sme v škatuľke vytvorili niekoľko heterogénnych autorov. Moja prvá reakcia, takmer fyzická, bola panika.

 

 

Vytvoriť krabicu, v ktorej sa budú nachádzať materiály rôznej povahy a ktoré – okrem toho – budú aj  cestovať, by vystrašili každého stredne obozretného jednotlivca. Napriek tomu sme sa rozhodli priložiť “ruku k dielu” a naplánovať krabicu, ktorá by slúžila nielen na prepravu kusov, ale aj na uľahčenie výstavy. Protichodné alebo doplnkové nápady ako múzeum / mauzóleum, box / obmedzenie, inštrukcie / jasnosť, jazyk / nekomunikácia, ikony / porozumenie, poriadok / sloboda, správa / fľaša, pôvod / cieľ, odosielateľ / príjemca …sa znovuobjavili čeliace konceptom – prozaickejším a takmer podradným – ako čas, kvalita alebo cena. Preto sa objavila takmer protikladná myšlienka Kabinetu zázrakov, rovnako ako ľahká kancelária a rozbitej Rubikovej kocky, rozdelenie diagramu na povrchu vývoja.

Teraz premýšľaj a priprav obal, ktorý slúži ako kontajner (bezpečný a robustný pre medzikontinentálnu dopravu) a organizér a navyše pri nasadení sa premení na mapu / diagram, na ktorom sa budú distribuovať kusy, výstavná hala proporcionálna k jej obsahu nie je ľahká úloha. Vďaka tímovej práci, koordinácii a synergii medzi všetkými účastníkmi bolo možné získať návrh, ktorý spĺňa jeho ciele a okrem toho je mimoriadne funkčný.

 

Krabica / múzeum / výstavná hala prešla rôznymi etapami, od kombinácie štandardizovaného lepenkového obalu, kompatibilného s dostupným rozpočtom as informáciami predtlačenými na obale, k  rozložitelnej drevenej krabici, ktorú vytvoril tím, doplnený o kartónové obaly / nádoby s grafickými informáciami v návode na balenie a expozíciou vyjadrenou použitím šablón.

 

Celý proces, ktorý podľa môjho názoru predpokladá, že je to najzaujímavejšie, spája projekt s plánovaním a intelektuálnou prácou nielen nástrojovo, ale aj na koncepčnej úrovni a technickú prácu realizácie celého artefaktu, ktorý nerobí nič viac, než odráža jeden z charakteristických čŕt ľudskej bytosti, kreativitu.

 

To, čo z nás robí

homo faber.

^index

 

CESTOVNÝ ZÁPISNÍK_ Fátima Zohra

Cestovanie je veľmi užitočné, umožňuje to predstavivosti fungovať. Zvyšok nie je nič iné ako sklamanie a únava. Náš výlet je úplne imaginárny. To je to, čo Vám  vaša sila dlhuje. Od života až po smrť. Muži, zvieratá, mestá a veci, všetko je imaginárne. Je to román, jednoduchý fiktívny príbeh.  Littré to hovorí, nikdy sa nemýli. A okrem toho, každý môže urobiť to isté. Len zavrite oči, je to na druhej strane života

Louis-Ferdinand Céline

Stačí zatvoriť oči. Dosť pre seba. Ale život, veľká cesta, musí byť zdieľaná. Aký má zmysel uzatvárať oči a radovať sa v imaginárnych svetoch, ktoré nikto nikdy neuvidí, užívať si? Aký je zmysel hľadania, odrážania, experimentovania, dýchania, ak nechceme zanechať stopu na ceste, minimálnu prítomnosť niečoho, čo sme pochopili?

                                                                                                                                        Chodec, nie je žiadna cesta…

Cestovný zápisník slúži ako užitočná prítomnosť, ako prostriedok na vyjadrenie sekundárnych noviniek, ktoré nechcú zostať bez povšimnutia. Zmiešanie slova a obrazu by malo byť pochopené tým, kto chce pochopiť.

Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy, povedal Archimedes, my hovoríme: daj nám poznámkový blok a ceruzku a budeme sa prihovárať svetu. Povieme, čo sme videli, čo sme žili a čo si predstavujeme, pretože nie všetko, čo existuje, je to jediné, čo môžeme opísať. Ak chcete otvoriť a ponoriť sa do cestovného zápisníka, vstúpte do osobného sveta, ktorý vytvára nové dvere pochopenia, ktoré nám pomáhajú poznať, čo nás obklopuje, subjektívnou analýzou života, ktorá ponúka a vytvára nové svety od toho, ktorý spoločne zdieľame s jedinečnými zážitkami, vytvára nové cesty pochopenia, pomáhajúc vám nechať bod trochu stranou pre vstup, akoby nás absorbovala čierna diera, ktorá bola vonkoncom : jednotlivé vesmíry, ktoré sa stanú aj našimi.

Chodec, nie je žiadna cesta…

 

Cestovné zápisníky sú schopné vytvárať povedomie, a to nielen vtedy, keď ho čítame, ale i vtedy, keď ho vytvárame, pretože sa trénujeme pozorovaním a analytickým prejavom cesty, ktorú nasledujeme, definuje nás ako putujúcich jednotlivcov, prelietavých vedcov, ktorí nielen dýchajú ale tiež ochutnávajú.

 

Ponúkame skvelý stôl v spoločnosti transportArte s našimi malými lahôdkami, ktoré budú cestovať s myšlienkou byť ochutnávané a byť pripájané k novým lahôdkam, ktoré sa vytvoria krok za krokom, osudom k osudu, La grande Bouffe skúseností, pretože …

Deje sa to chôdzou.

 

^index

 

MÚZEUM, KTORÉ CESTUJE. OD WEBU K SIETI_ Daniel del Saz

Bol rok 1972, kedy na tejto strane Atlantiku, Gilles Deleuze a Félix Guattari začali vo svojom projekte Kapitalismus a Schizofrénia rozvíjať  filozofický koncept “Rizóma”. “Myšlienkový obraz”, ktorý by vnímal  násobky svojho botanického náprotivku. Podľa autorov by to bol epistemologický model, v ktorom, podobne ako jeho botanický náprotivok, organizácia jeho prvkov nebude nasledovať hierarchickú podriadenosť, akou je stromová štruktúra – v ktorej kmeň, ktorý dáva vznik konárom, by bol prvkom vyššej hierarchickej úrovne – naopak v prípade absencie centra, by stál proti tomuto (Porfiriovmu) stromovému modelu, ktorý úplne eliminuje túto hierarchickú povahu a robí ju zvláštnou témou záujmu pre súčasnú vedu, spoločnosť, sémiotiku a teóriu komunikácie.

 

Bol rok 1969 kedy sa ,tentokrát na druhej strane Atlantického oceánu, vysielala prvá správa cez ARPANET – predchodcu internetovej siete  – ktorej pojmový pôvod sa datuje do začiatku toho desaťročia. Lenže bolo príliš veľa aktérov a činov, ktoré sa podieľajú na jeho koncepcii a jeho implementácii, aby bolo možné spomenúť každého. Zameriavame sa teda na jedného, ​​Pavla Barana, ktorý od konca predchádzajúceho desaťročia pracoval v zabezpečenej komunikačnej sieti – na vojenské účely – ktorá by prežila útok s jadrovými zbraňami. Dve boli kľúčové myšlienky tejto siete: používanie decentralizovanej siete s viacerými cestami medzi dvoma bodmi a rozdelenie kompletných správ vysielaných v fragmentoch, ktoré by nasledovali po rôznych cestách. Inými slovami, rizoma.

 

Poznali Deleuze a Guattari  ARPANET? Prispel koncept rizomy k vytvoreniu ARPANETU? Nie je to po prvýkrát, kedy sa môžeme sami seba opýtať, či Mark Weisser poznal prácu Pavla Valéryho, keď teoretizoval nad všadeprítomnou  výpočtovou technikou?

 

Bol rok 2018, kedy, opäť na tejto strane Atlantického oceánu, “transportArte” započalo svoju cestu. Vo svojom pôvode a vývoji zasahovali aktéri z vedy , umenia i humanitných vied. Herci, ktorí poznali dielo Baranova, Deleuzze a Guattariho; Valéryho a Weissera. Známy im bol pôvod tejto cesty, neznámy je jej koniec. Vedeli, že na ich ceste “transportArte” pravdepodobne nebude robiť viac, než sa vzďalovať od nich, ale aj to, že vďaka rizómu im zostane vždy po boku.

 

^index

 

ROBOTICKÉ TELO_ Joaquín Díaz

Vždy som si predstavoval ľudí i seba ako neúplné bytosti, ktoré počas svojho života hľadajú “niečo” v skúsenostiach, chorobách, vedomostiach a umení, ktoré je neznáme, pretože zatiaľ nebolo prežité ale stále nám pripadá nevyhnutné. Niekedy narazíme na niekoho a potom si uvedomíme, že medzi ich vášňami existujú veci, ktoré sa nám páčia , no ktorých sme si však neboli vedomí. Ako život plynie a zdá sa, že veci a ľudia vždy zrejme odchádzajú, existuje niečo viazané na týchto ľudí a veci, ktoré zostávajú integrované v nás, ktoré ich premieňajú na niečo osobné.

Predstavte si nad robota z videohier: náš malý hrdina bude čeliť mnohým hrozbám a stretne sa aj s ďalšími mechanickými a organickými priateľmi, aby splnili svoje poslanie a zachránili niekoho, aby dosiahli lepšie miesto alebo obnovili svetový poriadok, keď sa chystá zrútiť. Na dosiahnutie tohto cieľa musí nájsť svoje časti pozdĺž cesty a akonáhle sa vyvinie, nakoniec dokončí misiu.

Týmto spôsobom rozmýšľam nad transPort:Arte(); ako o tomto robotovi, od ktorého sa očakáva, že pôjde po celom svete a keď sa dostane k vám, umelcom – ľuďom z rôznych zemepisných šírok, dokončí sa koncepčne a materiálne.

Robot je tvorený nejakými snímačmi, nejakými ovládačmi a počítačom. Môžeme klasifikovať senzory ako externé a interné. Externé umožňujú prijímať informácie zo sveta ako vzdialenosti, obrazy a zvuky, zatiaľ čo interné, ako propriocepciu u zvierat, umožňujú aby poznali stav svojich mechanizmov ako teplota, úroveň batérie a množstvo spracovaných dát. Preto robot chápe, či potrebuje nabíjať, zapnúť ventilátory alebo odpojiť. Rosalind W. Picard vo svojej knihe Affective Computing skúma myšlienku existencie rozumného počítača a pýta sa: “Aké pocity budú preňho dôležité?”

Robot, ktorý sa cíti a stáva sa pripojený k životu, je klasickou sci-fi témou, ale títo roboti, skôr ako pomáhajú skúmať možnosť umelého života, odrážajú tú časť našej spoločnosti, ktorá stráca svoju ľudskosť.

Ako som už spomenul, predstavujem si ľudskú myseľ ako neúplnú entitu s chybami, ktoré nás niekedy vedú k hrane prežitia. Možnosť vedomého umelého života pravdepodobne zasahuje do zvukových vĺn našej existencie a vyvolá posun do iného smeru, ktorý dúfame, že bude lepší ako to, čo sa predpokladá.

Aby sme dosiahnli túto skúsenosť, ktorú stále hľadáme, pošleme trasnPort:Arte(); do sveta a k vám, aby ste ju prijali a aby ste sa držali toho, čo vo vás zarezonuje, a aby ste nechali nové poznámky pre tých, ktorí budú nasledovať.

Na konci tejto cesty dúfame, že dostaneme toto robotické telo, ktoré odišlo pátrajúc po dokončení, nie nevyhnutne v jednom kuse, ale kompletné.

^index

 

ArteSonía Corporal: Panspermia Electroakustická Propiocepcia_ Panspermický koncert_ Julio Sanz Vázquez

Panspermicos alebo podobne, spiace ako semeno stratené vo vesmíre, dúfajúce, že nájde miesto s vhodnými podmienkami na vytvorenie skupiny mladých … horlivých umelcov, ktorí ukážu svoje výtvory svetu …

Po skončení workshopu “Proprioception Panspermica electroacoustics” (*) so skladateľom Juliom Sanz Vazquezom a študentmi učiteľky Sylvie Moliny na fakulte BB. AA UCLM, sme odkryli umenie práce so zvukmi vychádzajúcich z vlastného tela a spojiť ich do “mikro-kompozície”.

Výsledkom týchto “mikrokompozícií” bolo vytvorenie Kolektívnej Hudobnej Kompozície, v ktorej pracujeme  ručne so zvukom generovaným vedome alebo nie našim telom.

Prebudenie vedomia telesných zvukov prostredníctvom zmyslu propriocepcie.

Rozvíjajúca sa hudba zo subjektu a ten zmysel, ktorý nám umožňuje poznať každú časť nášho tela bez toho, aby sme ho potrebovali vidieť alebo cítiť, čo tiež reguluje smer a rozsah našich pohybov, okrem reakcií a automatických odpovedí.

Použitie nahrávacích techník a elektroakustického spracovania na základe série “ArteSonías” od skladateľa Julia Sanz Vázqueza, vyvíjame sériu hudobných skladieb, ktoré budú súčasťou prenosného múzea a koncertné vystúpenie pre prepravu.

 

(*) Pozri Panspermia Sonora: http://fuzzygab.uclm.es/category/panspermia-sonora/

^index